gallery/logo

Tapahtumat 2024

Kokoukset Jyväskylässä: yhteydenotot ta.minkkinen(at)gmail.com

Lauantaina 15.6. Klo 17.30 Kangasniemen kunnantalon auditorio, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi.

Tilaisuus, jossa puhujana Juha Hartikainen.

13.-15.9. Syysseminaari Hilkan tuvalla Laukaassa

26.11.-1.12. Apostolinen konferenssi Pihlavan leirikeskuksessa Säkylässä

Kalibu Academy

Kalibu kouluttaa niin koululaisia kuin pastoreitakin

Kalibu Academy on toiminut jo useiden vuosien ajan ja sen maine tasokkaana opinahjona on kiirinyt koko Malawiin ja eteläiseen Afrikkaan. Koulutus suoritetaan Cambridgen yliopiston opetussuunnitelman alaisuudessa. Koulussa on nykyisellään
oppilaita 800 ja oppilaiden määrä tulee kasvamaan edellee tulevaisuudessa. Henkilökunnan määrä Kalibu Ministries -järjestön alaisuudessa lähentelee tuhatta, joten kyseessä on Malawin mittapuun mukaan yksi maan suurimmista ja merkittävimmistä työllistäjistä. Nyt jo naapurimaista Mosambikista ja Zimbabwesta sekä Etelä-Afrikasta vanhemmat lähettävät lapsiaan Kalibu Akatemiaan sen saaman hyvän maineen ja tuloksien vuoksi. Keräämme varoja yhä koulun kehittämiseksi yhä korkeatasoisemmaksi.

Kalibu Academy -koulun yhteydessä toimii myös koulun klinikka, joka laajenee kasvavien tarpeiden myötä. Tarkoitus on myös, että Kalibu Academyn oppilashuollon lisäksi tulevan yliopiston väki saa sitä kautta tarvittavat terveydenhuoltopalvelut. Koulu ruokkii myös oppilaat ja hyvin ruoka-aineiden takaamiseksi koulu pyrkii mahdollisemman omavaraiseksi mm. nautakarjan, lampaiden ja vuohien sekä kanojen suhteen. Koulu haluaa olla kokonaisvaltaisesti kasvattamassa ja takaamassa hyvät edellytykset koulunkäyntiin. Tätä
tarkoitusta varten on perustettu maatila, jolla tuotetaan raaka-aineita koulun keittiötä ja ruokahuoltoa varten. Myös koulun keittiöhenkilökuntaa koulutetaan ravitsemuksen suhteen. Koulu onkin alueella myös suuri työllistäjä. Koulu pyrkii työllistämään ja kouluttamaan paikallisia kaikista ikäryhmistä ja molempia sukupuolia. Täten koulu ei vaan luo parempia elämän edellytyksiä pelkästään koulua käyville oppilaille, vaan monille paikallisille, jotka saavat työllistymisen kautta paremmat edellytykset elämään
niin itselleen kuin perheilleenkin. Koulun yhteyteen on käynnistetty myös kehitysyhteistyöprojekteja.

Tälläkin hetkellä koulun oppilaat ovat mukana paikallisessa vanhustyönprojektissa, johon Out of Africa sai UM:ltä kolmivuotisen projektirahoituksen 1.1.2013 alkaen. Projektin myötä oppilaiden eli tulevien
vaikuttajien ja päättäjien asenteita halutaan muokata ruohonjuuritasolta käsin. Vanhukset ovat usein hyvinkin syrjityssä asemassa ja paineen alla. He joutuvat myös usein huoltajiksi vanhoilla päivillään HIV-orvoille lapsenlapsilleen.

Lisäksi Kalibu-Shekinah -palvelutyö tukee paikallisia seurakuntia kouluttamalla pastoreita ja tukemalla taloudellisesti seurakuntia ja niiden tekemää lähetys- ja humanitaarista työtä. Malawissa, Blantyren lähellä on Shekinah/Kalibun toiminnan päämaja, josta käsin
työtä tehdään muihinkin maihin. Tuemme pastoreitten ja hengellisen työntekijöitten tukemiseen tarkoitettua avustustyötä, jonka kautta paikalliset pastorit saavat ainakin osan elantoaan ja mm. pyöriä voidakseen tehdä työtä alkeellisissakin kyläolosuhteissa. Avustamme työtä yleisellä tasolla. Koulutuksen piirissä on ollut noin 300 pastoria ja vuosittain heille järjestetään koulutustapahtumia Kalibu Academy -koulun tiloissa.

Ala-aste

Kalibu International Primary School Kalibun ala-aste aloitti toimintansa 5.9. 2016. Koulu valmistui käyttökuntoon hämmästyttävän
nopeasti, sillä rakennustyöt aloitettiin vasta saman vuoden helmikuussa. Viralliset avajaiset vietettiin heinäkuussa 2018 pastori
Dutch VanderVluchtin vihkiessä koulun käyttöön juhlallisesti. Paikalla avajaisissa oli myös suomalainen vierailijaryhmä. Koulussa on tällä
hetkellä noin 300 oppilasta, jotka kokoontuvat joka päivä aamunavaukseensa koulun juhlasaliin ylistämään ja rukoilemaan Jumalaa.

gallery/img_0332
gallery/img_0568
gallery/img_1006
gallery/img_1020
gallery/kalibuacademy
gallery/kalibu academy

Kalibu University

KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN YLIOPISTO

Raamattuopistomme nimeksi tulee Kalibu University of Divinity and Revival (Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopisto). Se tarjoaa nelivuotista opetusohjelmaa, joka johtaa alempaan korkeakoulututkintoon (Bachelor in Divinity). Yliopisto on tarkoitettu ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille ja tulee sijaitsemaan Blantyressa Malawissa. Päätimme sijoittaa koulun Malawiin siksi, että voisimme poistaa erityisesti nykyaikaisen länsimaisen elämänmuodon aiheuttamat esteet ja häiriöt kaikkien tulevien opiskelijoiden tieltä, jotta he pystyisivät keskittymään täysin Jumalan Sanaan ja kuuliaisuuteen Pyhälle Hengelle. Toinen tärkeä tarkoitus sille, että tulemme toimimaan kolmannesta maailmasta käsin ja perustamaan raamattuopiston sinne, on se, että suurin osa maailman väestöstä elää kolmannen maailman maissa ja he ovat ihmisiä, jotka meidän tarvitsee kipeimmin tavoittaa evankeliumilla.

Näky:
Kyseessä ei ole mikään tavallinen raamattukoulu vaan strateginen apostolisella perustalla toimiva oppilaitos, jossa varustetaan perinpohjaisesti uuden sukupolven miehiä ja naisia viemään Jumalan valtakuntaa aggressiivisesti eteenpäin kansakuntien keskuudessa. Useimmat kristityt ovat autuaan tietämättömiä siitä, että taivaallisissa tapahtuu jotain tarkasti suunniteltua. Herra valmistautuu vuodattamaan Jooelin ennustamat varhais- ja myöhäissateet ja vierailemaan maan päällä tavalla, joka ylittää kaikki aikaisemmat. Valitettavasti suurin osa seurakunnasta on huonosti valmistautunut käsittelemään sellaista vuodatusta. Seurakunnan aika tulee päättymään samalla tavalla kuin se alkoikin. Siksi tarvitsemme kipeästi niitä, jotka voivat toimia hengellisinä isinä ja äiteinä; jotka ovat koulutettuja ja varustettuja sekä Sanassa että Hengessä niittääkseen satoa ja tehdäkseen opetuslapsia.

Pyhä Henki tulee haastamaan kaikkia Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopistoon tulevia elämään radikaalisti Jeesukselle, niin että opiskelijat oppivat perustamaan dynaamisia alueellisesti hallitsevia seurakuntia tai palvelutehtäviä, minne tahansa menevätkin tai mitä sitten tekevätkin. ”Alueen valtaaminen” tarkoittaa sellaisen auktoriteettiaseman saavuttamista Jumalan valtakunnassa, että uskovasta tulee ”väkevä mies” ja hän täyttää Jeesuksen sanat: ”Hiljaiset perivät maan.”

Kaikkien on jo korkea aika lakata näkemästä meidät johtajina ja johdettavina. Sen sijaan meidät pitäisi nähdä lahjoilla varustettuina ihmisinä, joilla on yksi yhteinen tavoite: nähdä Herran tulevan kirkastetuksi ja palvella tuota päämäärää. Tietenkin on oleva johtajia ja seuraajia, mutta jokaisella on oma lahjansa ja kutsunsa. Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopistossa opiskelijoita rohkaistaan löytämään paikkansa Herrassa niin, että he
toteuttavat Jumalan tarkoituksia ja tahtoa Hänen kunniakseen, eivät omaksi tyydytyksekseen tai oman valtakuntansa rakentamiseksi. Me kaikki rakennamme Hänen valtakuntaansa ja tarvitsemme siihen kaikki saatavilla olevat voimavarat. Ihmiset ovat suurin voimavara, joiden avulla siunattu Pyhä Henki tekee työtä. Kalibu University -yliopistossa haluamme nähdä jokaisen opiskelijan käsittävän oman arvonsa ja nousemaan siunaukseksi Herralle yksinkertaisella kuuliaisuudella Pyhälle Hengelle. Emme saa koskaan unohtaa, että juuri Pyhä Henki tuntee Isän mielen ja tahdon.

Kaikki johtajat ja opettajat tulevat olemaan kokeneita kenttätyöntekijöitä. He tuovat mukaan opetukseen sen asiantuntemuksen, jonka ovat saaneet henkilökohtaisista käytännön kokemuksistaan taistelussa, ei teorioita tai olettamuksia. Nämä luennoitsijat ja professorit, jotka ovat myös perusteellisia ja varteenotettavia akateemikkoja, tulevat opettamaan perinpohjaisesti Sanan syvyyksiä.

*************************

Meillä on ollut aivan mahtavaa aikaa täällä Malawissa, kun tammikuussa aloitimme kolmannen vuoden Raamattukoulussa. Tämä vuosi on tuonut mukanaan enemmän ”käytännön harjoituksia” ja olemme myös jatkuvasti saaneet voimallista opetusta pastori Michael Howardilta. Täytyy sanoa, että Jumala on saanut aikaan ison muutoksen minussa täällä vietettyjen vuosien aikana. Minulla oli tapana vältellä tilanteita, joissa minun piti saarnata tai opettaa. Luulin, että Raamattukoulussa istutaan vaan oppitunnilla 4 vuotta oppimassa… nykyisin nautin tuollaisista tilanteista. Pyhän Hengen voitelu ja virta, joka tulee tilanteeseen, kun on valmis laittamaan itsensä sivuun ja antamaan Jumalan käyttää väkevällä tavalla on jotain sellaista, joka kohottaa koko olemusta aivan erityisellä tavalla. Nyt meidän opiskelijoiden on aika perustaa omat seurakunnat aivan tyhjästä. Ensimmäinen ajatukseni oli, että minulla ei ole aavistustakaan, mistä aloittaa. Mutta siinä piilee koko jutun juju. Näin Jumalalla on vapaus käyttää meitä haluamallaan tavalla. Ei ole kyse minun seurakunnastani tai meidän seurakunnistamme, vaan Jumalasta ja Hänen kansastaan. Meidän tulee kysyä Pyhältä Hengeltä, mihin meidän tulisi mennä, miten aloittaa sekä kenen tulisi olla meidän Malawin chichewan kielen tulkkimme. Silloin Hän johtaa meitä, ja tuo myös seurakuntaan ihmiset. Nyt on aika todella luottaa Jumalaan. Sitä tarvitaan niin epätoivoisesti näinä aikoina, joina olemme menossa kohti kuninkaamme ja sulhasemme Jeesuksen Kristuksen paluuta! Olen miettinyt sitä, että jos emme luota Häneen nyt, niin kuinka luottaisimme Häneen aikojen muuttuessa vaikeammiksi? Kuinka elintärkeää meille seurakuntana on pysyä Hänessä ja pitää katseemme Jeesuksessa Kristuksessa, olla pälyilemättä oikealle tai vasemmalle. Ei katsoa tämän maailman olosuhteisiin, vaan Herramme voittoon. Tämä on takuulla jännittävää aikaa, kun saamme kuulla Pyhältä Hengeltä, miten Hän johtaa meitä tässä tehtävässämme perustaa seurakunta. Ensi sunnuntaina menemme ensimmäinen kerran sinne, minne Jumala on käskenyt meidän jokaisen mennä näkemään, mitä Hänellä on sydämellään. Odotan sitä tosi paljon; hyppäämistä minibussiin, joka on täynnä ihmisiä (ehkäpä mukana on myös pari vuohta!) pelonsekaisin tuntein siitä, mikä seuraava askel on. Mutta Jumala on niin armollinen ja laupias. Hän tietää täsmälleen, mitä Hän tekee. Ainut mitä meidän tarvitsee tehdä, on kuulla, mitä Hän sanoo ja olla kuuliaisia sille.

Janette

*************************

Tulemme pian kohtaamaan uuden haasteen Raamattuyliopistossa, kun alamme istuttamaan seurakuntia joka puolelle Malawia, minne Pyhä Henki meitä vain ohjaa. Uskon olevan elämää muuttava kokemus kantaa tuota velvollisuutta Herran edessä. Olen tuntenut myös paljon iloa tähän liittyen. Koska kohta on edessä pääsiäisen matkat ja pastoreiden konferenssi, seurakuntien istuttaminen alkaa vasta niiden jälkeen. Meille annettiin tärkeimmäksi tehtäväksi saada aikaan läpimurto rukouksessa, ennen kuin alamme seurakunnan istuttamisen. Jumala on ohjannut minua tässä asiassa lempeästi. Minulla ei ollut mitään ajatusta siitä, mitä tehdä, mutta Hän on näyttänyt minulle, mihin perustaa seurakunta, sekä myös kehottanut nauttimaan prosessista. En odota, että seurakuntaan tulee heti paljon ihmisiä. Tärkeintä on olla Pyhän Hengen johdatuksen alla koko seurakunnan istutus prosessin ajan. Ne sielut, jotka Hän tuo paikalle, ovat niitä, joita minun tulee ravita ja rakentaa. On todella mahtavaa saada jakaa vähän elämästäni Kalibun herätyksen ja jumaluusopin Raamattuyliopistossa. Olen niin siunattu, kun saan olla tässä koulussa niin voidellun opetuksen alla, jota saamme pastori Michael Howardilta. Kaipaan todella tuntea Jumalan ja muuttua hänen kaltaisuutensa. Tässä Raamattukoulussa kykenen nousemaan uudenlaiseen suhteeseen Jumalan kanssa tuntemalla Kristuksen aidommin. Opetus täällä ei ole uskonnollista, vaan se on täynnä dynaamista Jumalan valtakunnan voimaa ja elämää. Saamme paljon vaativia kirjallisia tehtäviä, joissa opimme esittämään vastauksemme loogisessa järjestyksessä. Meidän odotetaan saarnaavaan ja opettavan voimallisesti joka tilanteessa ja paikassa. Joka sunnuntai vierailemme kyläseurakunnissa ja laitamme käytäntöön oppitunneilla oppimaamme. Maaliskuussa tulemme istuttamaan seurakunnan sinne, minne Pyhä Henki ohjaa meitä sen tekemään. Tulemme myös vierailemaan näissä seurakunnissa viikoittain ja kaitsemaan niitä. Tämän tarkoitus on auttaa meitä löytämään paikkamme viisitahoisessa palveluvirassa, johon kuuluu apostolin, profeetan, evankelistan, pastorin ja opettajan tehtävät. Meitä haastetaan aivan äärirajoille, jotta meistä tulisi todellisia Jumalan miehiä ja naisia. Haluan kiittää koko palvelutyötä ja Kalibun johtajia siitä, että minulla on etuoikeus opiskella tässä Raamattuyliopistossa. Se on suuri kunnia, johon en suhtaudu kevyesti. Anni Juuri äskettäin päätimme myös 21 päivän paastomme. Se oli minun ensimmäinen pidempi paastoni, ja mahtava kokemus! Heti paaston jälkeen sain paljon paremmat rutiinit arkeeni, sekä päättäväisyyttä rukoilla asioita lävitse. Olemme rukoilleet jopa omalla ajallamme toisten opiskelijoiden kanssa niitä asioita, joita Jumala on laittanut sydämillemme. Joskus siihen on kulunut jopa 1-2 tuntia, koska rukoileminen on vain niin innostavaa, kun tietää, että Herra tekee työtään samaan aikaan. Olen myös lukenut Raamattua paljon enemmän – en vain läpi lukien – vaan niin, että saan ilmestystä siitä. Se on ollut rohkaisevaa. Nautin tästä prosessista, jota Herra tekee elämässäni täällä Kalibun yliopistossa. Odotan herätystä, jonka Herra itse tuo kansakuntiin. Minne hyvänsä Hän meidät lähettääkin. rakkain terveisin,

Elise

*************************

On todella mahtavaa saada jakaa vähän elämästäni Kalibun herätyksen ja jumaluusopin Raamattuyliopistossa. Olen niin siunattu, kun saan olla tässä koulussa niin voidellun opetuksen alla, jota saamme pastori Michael Howardilta. Kaipaan todella tuntea Jumalan ja muuttua hänen kaltaisuutensa. Tässä Raamattukoulussa kykenen nousemaan uudenlaiseen suhteeseen Jumalan kanssa tuntemalla Kristuksen aidommin. Opetus täällä ei ole uskonnollista, vaan se on täynnä dynaamista Jumalan valtakunnan voimaa ja elämää. Saamme paljon vaativia kirjallisia tehtäviä, joissa opimme esittämään vastauksemme loogisessa järjestyksessä. Meidän odotetaan saarnaavaan ja opettavan voimallisesti joka tilanteessa ja paikassa. Joka sunnuntai vierailemme kyläseurakunnissa ja laitamme käytäntöön oppitunneilla oppimaamme. Maaliskuussa tulemme istuttamaan seurakunnan sinne, minne Pyhä Henki ohjaa meitä sen tekemään. Tulemme myös vierailemaan näissä seurakunnissa viikoittain ja kaitsemaan niitä. Tämän tarkoitus on auttaa meitä löytämään paikkamme viisitahoisessa palveluvirassa, johon kuuluu apostolin, profeetan, evankelistan, pastorin ja opettajan tehtävät. Meitä haastetaan aivan äärirajoille, jotta meistä tulisi todellisia Jumalan miehiä ja naisia. Haluan kiittää koko palvelutyötä ja Kalibun johtajia siitä, että minulla on etuoikeus opiskella tässä Raamattuyliopistossa. Se on suuri kunnia, johon en suhtaudu kevyesti.

Anni

*************************

Ennen Raamattukoulun lukukauden alkamista tammikuussa Herra sanoi minulle leikin ajan olevan ohi. Tämä toi tietynlaista vakavuutta elämääni. Myöhemmin Hän sanoi minulle, että nyt on aika ryhdistäytyä, koska Pyhä Henki on kiireinen valmistaessaan Kristuksen morsianta ja Hänen lopun ajan armeijaansa. Olen joutunut tekemään parannusta ominaisuudestani olla hiljaa silloin kun Pyhä Henki kehottaa minua avaamaan suuni. Raamattukoulun oppitunneilla saimme juuri päätökseen Matteuksen evankeliumin. Minua puhutteli erityisesti siinä Jeesuksen opetus kymmenestä neitsyestä. Meidän tulee täyttyä jatkuvasti Hengellä ja Jumalan Sanalla voidaksemme loistaa pimeän yön lävitse ja olla valmiita toivottamaan Kuninkaamme tervetulleeksi Hänen palatessaan.

Laura Niemi

*************************

Olemme viettäneet opiskeluntäyteistä aikaa Kalibun Raamattukoulussa. Pastori Michael opettaa Sanasta ja Jumalan valtakunnasta syvällisesti. Opimme opiskelemaan Raamattua syvällisemmin, ymmärtäen tilanteiden taustan ja Jumalan valtakunnan näkökulman siihen. Äskettäin olemme opiskelleet Raamatun neljää evankeliumia. Samaan aikaan opetamme itse nuorten Jumalan miesten ryhmää, jotta myös he voisivat kasvaa todellisiksi Jumalan valtakunnan ihmisiksi ja siunauksiksi ympäristölleen. Sunnuntaisin olemme tehneet saarnamatkoja Kalibun eri seurakuntahaaroihin maaseudulla. Näillä matkoilla olen monesti tuntenut oloni aika tyhjäksi. On tuntunut siltä, että minulla ei ole mitään sen suurempaa sanomaa jaettavaksi seurakunnalle. Pyhä Henki on kuitenkin ollut uskollinen ja antanut tavalla tai toisella sanomia jaettavaksi jokaisessa paikassa, jossa olen vieraillut. Tämä on kasvattanut luottamustani Jumalaan ja sisäistä rauhaani. Lihan ponnistukset vähenevät ja Hänen rauhansa ja tyytyväisyytensä kasvaa sisälläni. Totta kai aina välillä on vaikeuksia, mutta tästä Jumalan työstä minussa olen erityisen iloinen. Lämpimin terveisin,

Okko Kiiski

gallery/kalibu university
gallery/kalibuuniver
gallery/janette

Janette

gallery/elise

Elise

gallery/anni

Anni

gallery/laura

Laura

gallery/okko

Okko

Ugandan työ

Kalibu-palvelutyö on vuodesta 2018 tehnyt humanitaarista avustustyötä sekä hengellistä julistus- ja kouluttamistyötä
Etelä-Sudanin 
sisällissodan pakolaisleirillä Bidibissä, Pohjois-Ugandassa. Bidibidin pakolaisleiriin on rakennettu
kurssikeskes, jossa pidetään 
vuosittain n. 3 pastoreille ja hengellisille johtajille ja vastuunkantajille tarkoitettu seminaaria. kurssikeskuksen majoitustilat ovat valmistuneet viime vuonna.

Seminaarien aiheet ovat 
käsitelleet Jumalan valtakuntaa ja sovintoa. Pakolaisten keskuudessa on suuri tarve tällaiselle opetukselle, joka
rakentaa rauhaa ja 
sovintoa, koska heimojen väliset jännitteet ja vihanpito ovat syynä Etelä-Sudanin konfliktiin, ja monet pakolaiset
kantavat konfliktin 
”arpia” mukanaan; useimmat ovat menettäneet jonkin läheisen ihmisen siinä. Työtä Bidibidissä johtaa pastori
Jeremia, joka on käynyt 
Kalibun raamattukoulun Yeissä Etelä-Sudanissa vuosituhannen alussa. Pakolaisleireihin on perustettu
seurakuntia ja työssä on myös muita vastuunkantajia mukana. Työ on laajentumassa myös Etelä-Sudaniin ja Kongoon, jossa Kalibu Ministries rekisteröitiin viime vuoden lopussa. Out of Africa mahdollistaa Kalibun Ugandan työtä tukemalla taloudellisesti työn Ugandan avainhenkilöitä sekä osallistumalla uusien seurakuntarakennusten rakentamiseen.

gallery/adjuman srk (marianne)
gallery/markus pyhäkoulu

Lesken Ropo-projekti

Kalibun vanhuskylä- ja klinikka (Lesken ropo -hanke) Out of Africa ja Kalibu Ministries ovat rakennuttaneet valmiiksi Suomen Ulkoministeriön tuella Lesken Ropo -vanhuskylän, jonka kautta vanhusten elinmahdollisuuksiaan ja -olosuhteita sekä toimeentuloa parannettiin. Vanhuskylän sydämessä toimii klinikka. Kalibun klinikalla on lääkäri, 3 terveydenhoitajaa ja fysioterapeutti.

Se tarjoaa laadukkaita ja ilmaisia terveydenhoitopalveluja yli 60-vuotiaille ollen ainoa tämänkaltainen klinikka koko eteläisen Afrikan (SADC-maat) alueella. Rekisteröityjä potilaita oli viime vuonna n. 6500, joista osa tavoitetaan viikoittaisen etäpistetoiminnan kautta. Heinäkuussa 2018 Kalibun klinikan alueelle vedettiin sähkölinjat, mikä huomattavasti parantaa sen toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Haluaisimme kehittää klinikan toimintaa niin, että sinne voitaisiin rakentaa hammaslääkärin huone, pienimuotoisia leikkauksia tekevä leikkaussali ja suurempi laboratorio trooppisten sairauksien tutkimista varten.

Kalibun vanhusklinikan työstä: Kirjoitan teille Kalibun vanhustyön osalta. Malawissa vanhusten asema on huono. Malawilaiset vanhukset ovat syrjittyjä ja hylättyjä, monia pidetään jopa noitina korkean iän vuoksi. Vanhusten kodit ovat pääosin mutahökkeleitä, jos sitäkään. Monet asuvat taivasalla ilman kunnollista suojaa sateelta. Omat lapset ovat joko kuolleet tai lähteneet kaupunkiin etsimään parempaa elämää. Malawissa, varsinkin kylissä, maanviljely on edelleen pääelinkeino, mutta suurimmalla osalla vanhuksista on jokin elämää haittaava perussairaus, joka tekee pellolla työskenteltystä mahdotonta. Useimmilla vanhuksilla ei ole siten ruokaa eikä vaatteita, eikä ketään joka heitä auttaisi. Heidän tilansa on surkea. Malawissa ei ole monia järjestöä, jotka auttavat vanhuksia. Kalibu Ministries on Malawissa, Mosambikissa ja Ugandassa toimiva kristillinen palvelujärjestö, jonka päätarkoituksena on kouluttaa pastoreita ja nostaa paikallisseurakuntaa. Kalibu on myös perustanut vanhusklinikan Malawiin (Kalibu elderly clinic – avattu vuonna 2014), joka sijaitsee Chincheren kylässä, lähellä Blantyren kaupunkia. Klinikka on rakennettu muun muassa Suomen ulkoministeriön avustuksella ja se tarjoaa hoitoa 60+ vuotiaille malawilaisille vanhuksille. Hoito ja lääkkeet on vanhuksille ilmaisia. Klinikalla työskentelee lääkäri, 3 sairaanhoitajaa ja fysioterapeutti. Vanhusten luo tehdään kotikäyntejä ja 4 kertaa kuukaudessa tehdään kenttätyötä lähikylissä. Klinikan toimintaa rahoitetaan pääosin avustuksilla. Kalibu on juuri ostanut vanhusklinikkaa vastapäätä palan maata, johon on tarkoituksena rakentaa malawilaisille vanhuksille vanhuskylä. Vanhuskylään rakennetaan vanhuksille koteja sekä sairaanhoitajille asuntoja, että huono-osaisimmat vanhukset saisivat ympärivuorokautista hoitoa. Uuden testamentin tärkein ”rakkautta” merkitsevä kreikan sana on ”agape”. Uudessa testamentissa Jumala osoittaa rakkautensa ihmisille ennen muuta uhraamalla poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Tämä on suurinta rakkautta. Jeesus opettaa myös meitä hyväntekeväisyyteen ja rakkauden osoittamiseen lähimmäisillemme. Pyydän Sinua, ystävä, antamaan vanhuskylää varten jonkinlaisen rahasumman lahjoituksena.

gallery/img-20210710-wa0005
gallery/img-20210531-wa0008
gallery/img-20210609-wa0015
gallery/img-20210531-wa0007

Media

Esite

Kalibun jumaluusopin ja herätyksen raamattuyliopisto Lue lisää...

Uutiskirjeet 2024

Out Of Africa:n Uutiskirje 4-5/2024 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 2-3/2024 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 1/2024 Lue lisää...

Uutiskirjeet 2023

Out Of Africa:n Uutiskirje 12/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 11/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 10/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 9/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 8/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 6-7/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 4-5/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 2-3/2023 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 1/2023 Lue lisää...

Uutiskirjeet 2022

Out Of Africa:n Uutiskirje 11/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 9-10/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 8/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 6/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 5/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 4/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 3/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 2/2022 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 1/2022 Lue lisää...

Uutiskirjeet 2021

Out Of Africa:n Uutiskirje 12/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 11/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 10/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 9/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 8/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 7/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 6-7/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 5/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 4/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 3/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 2/2021 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 1/2021 Lue lisää...

Uutiskirjeet 2020

Out Of Africa:n Uutiskirje 12/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 11/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 10/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 9/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 8/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 7/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 6/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 5/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 4/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 3/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 2/2020 Lue lisää...

Out Of Africa:n Uutiskirje 1/2020 Lue lisää...


Video

Kalibun palvelutyön esittelyvideo ( Huom. suomenkielinen tekstitys )

Rebekka Hynyltä on tullut uusi laulu "Kansat Afrikan". Se ja muut Rebekan laulut ovat Youtubessa. Käytä hakusanana Rebekan nimeä.

Malawin tulvasta ja Kalibun avustusten jaosta ( Huom. suomenkielinen tekstitys )

Out of Africa myy tällä hetkellä seuraavia kirjoja:

Voit tehdä kirjatilauksia suoraan puhelimitse tai s-postilla:

Kirjatilaukset: puh. 044-0837822 tai s-postilla: kauppa @ooa.fi. Huom! Kirjojen jälleenmyyntiä varten tehtävät tilaukset pyydetään tekemään mieluiten s-postilla osoitteeseen: kauppa @ooa.fi.

Michael Howardin kirjat:

Himon kahleissa 8€

Juhli Kuninkaan pöydässä 8€

Kelpaa vain kuolleena! 8€

Kuninkaan paluu 15€

Parantuminen 15€

Pelasta kansakunta 12€

Rakkaus pakottaa 12€

Sielunhoito: Loukkaantumisen petos 10€

Sielunhoito: Mustasukkaisuuden vihreäsilmäinen hirviö 10€

Sielunhoito: Iisebelin vaikutus 15 Sielunhoito koko kirjasarja (3 kirjaa) 30€

Synnytysrukous 8€

Tehokkaat esirukouksen nuolet 10€

Tottelemattomuuden hinta 10€

Valloita maa 15€

Voittava rukous 8€

Vääristynyt evankeliumi 10€

TARJOUS: Ylistä ja Palvo! 10€

Yön kauhut 8€

Muut kirjat: Juha Ahvio: Avoimet rajat 10€

Mauri Vilponen: Azusa - Mitä Azusan herätyksessä tapahtui 10€

UUSI PAINOS: Norman Grubb: Rees Howells - Esirukoilija 15€

Sinun Jumalasi hallitsee (Argentiinan herätyksestä) 15€ LOPPUNUT

Juha Ahvio: Vaarallinen vihreä valhe 10€

Lahjoitukset

Lahjoituspuhelin:
Lahjoituspuhelimet ovat taas käytössä!
Voit tukea Out of African työtä myös soittamalla lahjoituspuhelimeen!
Soita:
0600 1 2255 (Suomen työ), tai
0600 1 2211 (Afrikka)
Puhelun hinta 10,01 € + pvm/mpm

Kiitokset työn tukemisesta!

Rahankeräystili:
Nordea 125730-535288
Kansainväliset yhteystiedot:
IBAN muotoinen tilinumero: FI52 1257 3000 5352 88
Nordea Pankki Suomen SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Viitteet

Viite 3007 - Suomen työ/yleinen lahjoitusviite (kattaa koko työn, niin
koti- kuin ulkomailla)

Viite 1177 - Afrikan työn viite (sisältää Kalibu-raamattuyliopiston,
Kalibu-Akatemia-koulun, pastorikannatuksen sekä humanitaarisen
avustustyön)

Viite 5225 - OoA:n vanhustyö/Lesken Ropo-projekti (sisältää Lesken
Ropo-vanhuskylän ja Kalibun klinikan)

Viite 6004 on poistunut käytöstä.

Rahankeräyslupa:

Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry

Lupanumero: RA/2020/1540

Keräysaika: Toistaiseksi voimassa oleva lupa

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:

Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin

pakolaisleirillä Ugandassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä

taloudellisesti, järjestämällä koulutustapahtumia sekä rakentamalla ja korjaamalla

asuin- ja toimitiloja. Koulutustapahtumat tähtäävät sovinnon saavuttamiseen eri

ihmisryhmien (heimojen) välillä.

Katastrofiavun antamiseen. Malawia ja Mosambikia ovat koetelleet viime vuosina

tulvat sekä toisaalta kuivuus. Varoja käytetään hädän lievittämiseen mahdollisten

luonnonkatastrofien kohdatessa näitä maita. Hätää lievitetään jakamalla

avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita kuten

ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian

aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.

Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan

pakenemaan joutuneiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön

kautta Mosambikissa.

Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan

mahdollistamiseen Chincheressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja,

osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä rahoitetaan toiminnan laajentamista

(kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoitopalvelut ovat

vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista

elinolosuhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten

kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan

laajentamiseen ja kehittämiseen alueella, omarahoitusosuuksiin.

Koulutuksen järjestämisen tukemiseen taloudellisesti. Varoja käytetään Kalibu

Akatemian toiminnan mahdollistamiseen. Akatemia koostuu ala- ja yläkoulusta

(Primary School, Secondary School). Yläkoulun oppilaista suurin osa asuu koulun

kampuksella sisäoppilaitostyyppisissä olosuhteissa. Kalibu Akatemialla on

stipendijärjestelmä, jolla tuetaan sellaisten oppilaiden opintoja ja jatko-opintoja, joilla

ei muuten olisi mahdollisuutta opintoihin. Kalibu Akatemia on tarjonnut myös

turvapaikan joillekin albiino-opiskelijoille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa

Malawissa ja Afrikassa. Varoja käytetään myös Malawin pääkaupunkiin Lilongween

rakennettavan alakoulun rakentamisen kustannuksiin.

Taloudellisen tuen antamiseen Kalibu Ministriesin toiminnan mahdollistamiseksi.

Varoja käytetään Kalibu Ministriesin omistukseen rakennettavan pienen hotellin

rakentamiseksi Nsanjeen, Etelä-Malawiin alueen omavaraisuuden ja

huoltovarmuuskapasiteetin kasvattamiseksi. Rahankeräysvaroja käytetään projektiin

alle 10 % kokonaishinnasta. Hotellin rakennus palvelee alueen asukkaita ja alueen

kehittämistä yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudellinen

tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu Ministriesin toiminnan ja rakennushankkeiden

(esimerkiksi Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.

Yhteystiedot

Out of Africa ry

Osoite/Mailing address:

Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47

33470 Ylöjärvi

Murtomaentie 4-6 F 47
FI-33470 Ylojarvi
FINLAND


Sähköpostiosoite/Valid contact e-mail: info @ooa.fi (Ota välimerkki pois ennen @-merkkiä.)

Toimistopuhelin: 044-0837822

Voit myös jättää viestin vastaajaan tai lähettää tekstiviestin, niin palaamme asiaan heti tilaisuuden tullen. Uutiskirjeen peruutuksista ja osoitteenmuutoksista pyydämme ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen kauppa @ooa.fi

OoA phone: +358 44 0837 822 and contact email: info @ooa.fi.

Päivittyvät tapahtumat kalenterissa/Our events online.

Voit tehdä kirja- ja äänitetilauksia netin kautta tästä linkistä tai suoraan puhelimitse tai s-postilla:

Kirjatilaukset: puh. 044-0837822 tai s-postilla: kauppa @ooa.fi. Huom! Kirjojen jälleenmyyntiä varten tehtävät tilaukset pyydetään tekemään mieluiten s-postilla osoitteeseen: kauppa @ooa.fi.

Äänitetilaukset (2016-02
seminaari ja sitä aikaisemmat) voit tehdä suoraan Jouni Kontulaiselle:
(09) 308 024 tai 040-963 0817
tai sähköpostitse jouni@puheet.fi.

Uusimpia äänitteitä 2016-04 eteenpäin voit tiedustella ja tilata osoitteesta kauppa @ooa.fi tai +358 44 0837 822.

Lesken Ropo -projekti/ Widow's Mite -project puh. +358 44 0837 822

s-posti: leskenropo@ooa.fi

Yhdistyksen hallitus:

Puheenjohtaja: Antti Mustakallio, sähköposti: antti@ooa.fi

Varapuheenjohtaja: Timo Räty

Sihteeri: Mika Koivunen

Jäsen: Asko Pesola

Toiminnan ydin

Out of Africa ry:n toiminta pähkinänkuoressa:

Vuosi 2021 on Out of Africa ry:n yhdeksästoista toimintavuosi. Out of Africa ry perustettiin 17.4.2002 tukemaan erityisesti taloudellisesti ja rukoustuella Afrikassa tehtävää lähetystyötä ja sosiaalista avustustoimintaa. Kohdemaamme ulkomailla ovat erityisesti Malawi ja Mosambik. Tärkein yhteistyökumppanimme on Shekinah/Kalibu Ministries -järjestö, joka tekee sekä auttamis- että koulutustyötä Malawissa. Kalibu Academy -koulussa (Primary School & Secondary School) opiskelee yli 1000 oppilasta, ja siitä on tullut johtava koulu Malawissa. Ala-asteella oppilaita on 300 ja ylä-aste/lukiossa 800, joista suurin osa asuu Kalibun tarjoamassa sisäoppilaitostyyppisessä majoituksessa. Kalibu Academy aukaisi ovensa alun perin tammikuussa 2007. Ala-aste aloitti toimintansa syyskuussa 2016. Kalibu University of Divinity and Revival -raamattuyliopisto aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Yliopiston oppilasmäärän on tarkoitus laajentua 200 henkeen lähivuosina. Out of Africa ja Kalibu Ministries ovat rakennuttaneet valmiiksi Suomen Ulkoministeriön tuella Lesken Ropo -vanhuskylän, jonka sydämessä toimii klinikka. Kalibun klinikalla on lääkäri, 3 terveydenhoitajaa ja fysioterapeutti. Se tarjoaa laadukkaita ja ilmaisia terveydenhoitopalveluja yli 60-vuotiaille. Rekisteröityjä potilaita on n. 6500, joista osa tavoitetaan viikoittaisen etäpistetoiminnan kautta. Yhdistyksen tavoite on kerätä varoja Afrikassa tehtävää työtä varten ja sekä esirukoustyön ja seurakuntaa varustavan toiminnan edistäminen maassamme. Varoja kerätään tapahtumissa ja kokouksissa vapaaehtoisina lahjoituksina. Lisäksi myydään Out of Africa ry:n kustantamia kirjoja ja äänitteitä työn tukemiseksi. Yhdistys julkaisee säännöllisesti uutiskirjettä, joka on luettavissa näiltä internetsivuilla kohdassa ”Media”.

Out of African saarnatiimi tekee säänöllisesti vierailuja eri paikkakunnille Suomessa. Tiedot tilaisuuksista löydät kotisivuiltamme osoitteesta ”Kalenteri”. Suomen työn tavoite on edistää hengellistä aikuisuutta, joka johtaa syvempään suhteeseen Jumalan kanssa ja esirukoukseen Suomen puolesta, jotta
herätys syntyisi seurakunnissa ja uskovien keskellä. Tämä tapahtuu opettamalla raamatullisen seurakuntaelämän periaatteista. Lisäksi panostamme myös Kristuksen ruumiin varustamiseen. Tässä keskeisinä välineinä ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävä viikon mittainen apostolinen konferenssi, sekä 2 vuotuista viikonloppuseminaaria.

Kustannustoiminta

Out of Africa ry:n toiminta koostuu kustannustoiminnasta ja varsinaisesta toiminnasta. Kustannustoiminta on koostunut kirjojen ja äänitteiden julkaisusta. Vuosien varrella useita Michael Howardin kirjoja on käännetty suomeksi. Tarkempia tietoja kirjoista löytyy nettikaupan tuotetiedoista.

Michael Howardin ja suomalaisen tiimin puheita on äänitetty tilaisuuksissamme lukuisia. Puheet on simultaanitulkattu suomeksi. 2016 helmikuun ja sitä aikaisemmat äänitteet voit tilata suoraan jouni@puheet.fi tai puhelimitse (09) 308024 tai 040-963 0817. Niidenkin yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät nettikaupasta.

Äänitteitä ja kirjoja voit tilata myös Out of Africa ry:n kaupan kautta oheisesta linkistä. Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen kauppa@ooa.fi tai puhelimitse 050-494 9546.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.5.2018. Viimeisin muutos 19.5.2018.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Out of Africa ry

Murtomäentie 4-6 F 47, 33470 Ylöjärvi

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista voit kysyä sähköpostista: info@ooa.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama nimenomainen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpitäminen, tiedottaminen ja markkinointi, uutiskirjeen lähettäminen sekä tilausten toimittaminen ja käsittely.

Kerättävät tiedot

Henkilötietoina voidaan kerätä asiakkaan nimi- ja yhteystietoja, kuten osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maa.

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse tai ennakkotilauslistan kautta.

Tietojen luovutus ja suojaaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.