gallery/yla2
gallery/ooalogo
Kalibu University
gallery/kalibuuniver
gallery/kalibu university

KALIBUN JUMALUUSOPIN JA HERÄTYKSEN YLIOPISTO 

Raamattuopistomme nimeksi tulee Kalibu University of Divinity and Revival (Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopisto). Se tarjoaa nelivuotista opetusohjelmaa, joka johtaa alempaan korkeakoulututkintoon (Bachelor in Divinity). Yliopisto on tarkoitettu ainoastaan kansainvälisille opiskelijoille ja tulee sijaitsemaan Blantyressa Malawissa. Päätimme sijoittaa koulun Malawiin siksi, että voisimme poistaa erityisesti nykyaikaisen länsimaisen elämänmuodon aiheuttamat esteet ja häiriöt kaikkien tulevien opiskelijoiden tieltä, jotta he pystyisivät keskittymään täysin Jumalan Sanaan ja kuuliaisuuteen Pyhälle Hengelle. Toinen tärkeä tarkoitus sille, että tulemme toimimaan kolmannesta maailmasta käsin ja perustamaan raamattuopiston sinne, on se, että suurin osa maailman väestöstä elää kolmannen maailman maissa ja he ovat ihmisiä, jotka meidän tarvitsee kipeimmin tavoittaa evankeliumilla. 

Näky: 
Kyseessä ei ole mikään tavallinen raamattukoulu vaan strateginen apostolisella perustalla toimiva oppilaitos, jossa varustetaan perinpohjaisesti uuden sukupolven miehiä ja naisia viemään Jumalan valtakuntaa aggressiivisesti eteenpäin kansakuntien keskuudessa. Useimmat kristityt ovat autuaan tietämättömiä siitä, että taivaallisissa tapahtuu jotain tarkasti suunniteltua. Herra valmistautuu vuodattamaan Jooelin ennustamat varhais- ja myöhäissateet ja vierailemaan maan päällä tavalla, joka ylittää kaikki aikaisemmat. Valitettavasti suurin osa seurakunnasta on huonosti valmistautunut käsittelemään sellaista vuodatusta. Seurakunnan aika tulee päättymään samalla tavalla kuin se alkoikin. Siksi tarvitsemme kipeästi niitä, jotka voivat toimia hengellisinä isinä ja äiteinä; jotka ovat koulutettuja ja varustettuja sekä Sanassa että Hengessä niittääkseen satoa ja tehdäkseen opetuslapsia.

 

Pyhä Henki tulee haastamaan kaikkia Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopistoon tulevia elämään radikaalisti Jeesukselle, niin että opiskelijat 
oppivat perustamaan dynaamisia alueellisesti hallitsevia seurakuntia tai palvelutehtäviä, minne tahansa menevätkin tai mitä sitten tekevätkin. 
”Alueen valtaaminen” tarkoittaa sellaisen auktoriteettiaseman saavuttamista Jumalan valtakunnassa, että uskovasta tulee ”väkevä mies” ja 
hän täyttää Jeesuksen sanat: ”Hiljaiset perivät maan.”

 

Kaikkien on jo korkea aika lakata näkemästä meidät johtajina ja johdettavina. Sen sijaan meidät pitäisi nähdä lahjoilla varustettuina ihmisinä, joilla on
yksi yhteinen tavoite: nähdä Herran tulevan kirkastetuksi ja palvella tuota päämäärää. Tietenkin on oleva johtajia ja seuraajia, mutta jokaisella on oma
lahjansa ja kutsunsa. Kalibun jumaluusopin ja herätyksen yliopistossa opiskelijoita rohkaistaan löytämään paikkansa Herrassa niin, että he 
toteuttavat Jumalan tarkoituksia ja tahtoa Hänen kunniakseen, eivät omaksi tyydytyksekseen tai oman valtakuntansa rakentamiseksi. Me kaikki 
rakennamme Hänen valtakuntaansa ja tarvitsemme siihen kaikki saatavilla olevat voimavarat. Ihmiset ovat suurin voimavara, joiden avulla siunattu 
Pyhä Henki tekee työtä. Kalibu University -yliopistossa haluamme nähdä jokaisen opiskelijan käsittävän oman arvonsa ja nousemaan siunaukseksi 
Herralle yksinkertaisella kuuliaisuudella Pyhälle Hengelle. Emme saa koskaan unohtaa, että juuri Pyhä Henki tuntee Isän mielen ja tahdon.

 

Kaikki johtajat ja opettajat tulevat olemaan kokeneita kenttätyöntekijöitä. He tuovat mukaan opetukseen sen asiantuntemuksen, jonka ovat 
saaneet henkilökohtaisista käytännön kokemuksistaan taistelussa, ei teorioita tai olettamuksia. Nämä luennoitsijat ja professorit, jotka ovat 
myös perusteellisia ja varteenotettavia akateemikkoja, tulevat opettamaan perinpohjaisesti Sanan syvyyksiä.