gallery/yla2
gallery/ooalogo
Lesken Ropo-projetki
gallery/lääkärivierailee
gallery/ruokaapu1

Kalibun vanhuskylä- ja klinikka (Lesken ropo -hanke) Out of Africa ja Kalibu Ministries ovat rakennuttaneet valmiiksi  
Suomen Ulkoministeriön tuella Lesken Ropo -vanhuskylän, jonka kautta  vanhusten elinmahdollisuuksiaan ja -olosuhteita sekä toimeentuloa  
parannettiin. Vanhuskylän sydämessä toimii klinikka. Kalibun  klinikalla on lääkäri, 3 terveydenhoitajaa ja fysioterapeutti. Se  
tarjoaa laadukkaita ja ilmaisia terveydenhoitopalveluja yli  60-vuotiaille ollen ainoa tämänkaltainen klinikka koko eteläisen  
Afrikan (SADC-maat) alueella. Kalibun klinikan potilasmäärä vuonna  2018 oli 4048 potilasta. Lisäksi klinikan tiloissa toimii muita  
paikallisia terveydenhuollon toimijoita, mm. Hiv-Aids-klinikka,  äitiysvalmennus ja neuvola sekä hammaslääkäri ja optikko. Niinpä  
klinikan tiloissa käyvien potilaiden yhteismäärä vuodessa nousee yli  kymmeneen tuhanteen. Heinäkuussa 2018 Kalibun klinikan alueelle vedettiin sähkölinjat, mikä huomattavasti parantaa sen toiminnan kehittämismahdollisuuksia.  Haluaisimme kehittää klinikan toimintaa niin, että sinne voitaisiin rakentaa hammaslääkärin huone, pienimuotoisia leikkauksia tekevä  leikkaussali ja suurempi laboratorio trooppisten sairauksien  tutkimista varten.