gallery/logo

Toiminnan ydin

 

Out of Africa ry:n toiminta pähkinänkuoressa:

Vuosi 2019 on Out of Africa ry:n seitsemästoista toimintavuosi. Out  of  Africa ry perustettiin 17.4.2002 tukemaan erityisesti  taloudellisesti  ja rukoustuella Afrikassa tehtävää lähetystyötä ja  
sosiaalista  avustustoimintaa. Kohdemaamme ulkomailla ovat erityisesti Malawi ja Mosambik. Tärkein yhteistyökumppanimme on  Shekinah/Kalibu Ministries  -järjestö, joka tekee sekä auttamis- että  
koulutustyötä Malawissa. Kalibu Academy -koulun (Primary School &  Secondary School)  oppilasmäärä rikkoi viime vuonna 1000 oppilaan rajan. Ala-asteella  Primary School) oppilaita on 300 ja  ylä-aste/lukiossa 800, joista suurin osa asuu Kalibun tarjoamassa sisäoppilaitostyyppisessä majoituksessa. Kalibu Academy aukaisi  
ovensa alun perin tammikuussa 2007. Ala-aste aloitti toimintansa  syyskuussa 2016. Kalibu University of Divinity and Revival  -raamattuyliopisto aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Yliopiston oppilasmäärän on tarkoitus laajentua 200  henkeen lähivuosina. Out of  Africa ja Kalibu Ministries ovat  rakennuttaneet valmiiksi Suomen  
Ulkoministeriön tuella Lesken Ropo  -vanhuskylän, jonka sydämessä  toimii klinikka. Kalibun klinikalla on  lääkäri, 3 terveydenhoitajaa ja fysioterapeutti. Se tarjoaa  laadukkaita ja ilmaisia  
terveydenhoitopalveluja yli 60-vuotiaille. Kalibun klinikan  potilasmäärä vuonna 2018 oli 4048 potilasta. Lisäksi  klinikan  
tiloissa toimii muita paikallisia terveydenhuollon  toimijoita, mm. Hiv-Aids-klinikka, äitiysvalmennus ja neuvola sekä  hammaslääkäri ja optikko. Niinpä klinikan tiloissa käyvien potilaiden yhteismäärä  
vuodessa nousee yli kymmeneen tuhanteen. Lisää tietoja  projektista löydät internet- osoitteesta www.leskenropo.fi ja näiltä  sivuilta  omasta artikkelistaan kohdasta “Lähetyskohteet”.

 

Yhdistyksen tavoite on kerätä varoja Afrikassa tehtävää työtä varten ja sekä esirukoustyön  
ja seurakuntaa varustavan toiminnan edistäminen maassamme. Varoja kerätään tapahtumissa ja kokouksissa vapaaehtoisina  lahjoituksina. Lisäksi myydään Out of Africa ry:n kustantamia kirjoja ja äänitteitä  
työn tukemiseksi. Yhdistys julkaisee säännöllisesti  uutiskirjettä,  joka on luettavissa näiltä internetsivuilla kohdassa ”Media”.

 

Out of African saarnatiimi tekee säänöllisesti vierailuja eri paikkakunnille Suomessa. Tiedot tilaisuuksista löydät  
näiltä  nettisivuilta osoitteesta ”Kalenteri”. Suomen työn tavoite on edistää  hengellistä aikuisuutta, joka johtaa syvempään suhteeseen Jumalan kanssa ja esirukoukseen Suomen puolesta, jotta syntyisi  
herätys  seurakunnissa ja uskovien keskellä. Tämä tapahtuu  opettamalla raamatullisen seurakuntaelämän periaatteista. Lisäksi  panostamme myös  Kristuksen ruumiin varustamiseen. Tässä keskeisinä  
välineinä ovat  kaksi kertaa vuodessa järjestettävä viikon mittainen apostolinen konferenssi, sekä 4 vuotuista viikonloppuseminaaria.