gallery/yla2
gallery/ooalogo
Toiminnan ydin

Out of Africa ry:n toiminta pähkinänkuoressa:

Vuosi 2019 on Out of Africa ry:n seitsemästoista toimintavuosi. Out  of  Africa ry perustettiin 17.4.2002 tukemaan erityisesti  taloudellisesti  ja rukoustuella Afrikassa tehtävää lähetystyötä ja  
sosiaalista  avustustoimintaa. Kohdemaamme ulkomailla ovat  erityisesti Malawi ja  Mosambik. Tärkein yhteistyökumppanimme on  Shekinah/Kalibu Ministries  -järjestö, joka tekee sekä auttamis- että  
koulutustyötä Malawissa.  Kalibu Academy -koulun (Primary School &  Secondary School)  oppilasmäärä rikkoi viime vuonna 1000 oppilaan  rajan.  Ala-asteella  Primary School) oppilaita on 300 ja  ylä-aste/lukiossa 800, joista  suurin osa asuu Kalibun tarjoamassa  sisäoppilaitostyyppisessä  majoituksessa. Kalibu Academy aukaisi  
ovensa alun perin tammikuussa  2007. Ala-aste aloitti toimintansa  syyskuussa 2016. Kalibu University  of Divinity and Revival  -raamattuyliopisto aloitti toimintansa  tammikuussa 2018. Yliopiston  oppilasmäärän on tarkoitus laajentua 200  henkeen lähivuosina. Out of  Africa ja Kalibu Ministries ovat  rakennuttaneet valmiiksi Suomen  
Ulkoministeriön tuella Lesken Ropo  -vanhuskylän, jonka sydämessä  toimii klinikka. Kalibun klinikalla on  lääkäri, 3 terveydenhoitajaa  ja fysioterapeutti. Se tarjoaa  laadukkaita ja ilmaisia  
terveydenhoitopalveluja yli 60-vuotiaille.  Kalibun klinikan  potilasmäärä vuonna 2018 oli 4048 potilasta. Lisäksi  klinikan  
tiloissa toimii muita paikallisia terveydenhuollon  toimijoita, mm.  Hiv-Aids-klinikka, äitiysvalmennus ja neuvola sekä  hammaslääkäri ja  optikko. Niinpä klinikan tiloissa käyvien potilaiden yhteismäärä  
vuodessa nousee yli kymmeneen tuhanteen. Lisää tietoja  projektista  löydät internet- osoitteesta www.leskenropo.fi ja näiltä  sivuilta  omasta artikkelistaan kohdasta “Lähetyskohteet”.

 

Yhdistyksen tavoite on  kerätä varoja Afrikassa tehtävää työtä varten  ja sekä esirukoustyön  
ja seurakuntaa varustavan toiminnan edistäminen  maassamme. Varoja kerätään tapahtumissa ja kokouksissa vapaaehtoisina  lahjoituksina.  Lisäksi myydään Out of Africa ry:n kustantamia kirjoja  ja äänitteitä  
työn tukemiseksi. Yhdistys julkaisee säännöllisesti  uutiskirjettä,  joka on luettavissa näiltä internetsivuilla kohdassa  ”Media”.

 

Out  of African saarnatiimi tekee säänöllisesti vierailuja  eri  paikkakunnille Suomessa. Tiedot tilaisuuksista löydät  
näiltä  nettisivuilta osoitteesta ”Kalenteri”. Suomen työn tavoite on  edistää  hengellistä aikuisuutta, joka johtaa syvempään suhteeseen  Jumalan  kanssa ja esirukoukseen Suomen puolesta, jotta syntyisi  
herätys  seurakunnissa ja uskovien keskellä. Tämä tapahtuu  opettamalla  raamatullisen seurakuntaelämän periaatteista. Lisäksi  panostamme myös  
Kristuksen ruumiin varustamiseen. Tässä  keskeisinä  
välineinä ovat  kaksi kertaa vuodessa järjestettävä viikon mittainen apostolinen  konferenssi, sekä 4 vuotuista viikonloppuseminaaria.