Rekisteriseloste


  OUT OF AFRICAN REKISTERISELOSTE UUTISKIREJETILAUKSIA KOSKIEN 
  Henkilötietolaki (523/99) 10§
  Laatimispvm. 05.09.2016

 1. REKISTERINPITÄJÄ

          Nimi: Out of Africa ry
          Postiosoite: Lentävänniemenkatu 4 b 10, 33410 TAMPERE
          s-posti: info@ooa.fi
          puh. 050-494 9546

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT
  Yhdistyksen vastaava/ Uutiskirje vastaava


 1. REKISTERIN NIMI
   Out of African uutiskirjeen osoiterekisteri


 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Uutiskirjeen osoiterekisteriin kerätään uutiskirjettä haluavien ihmisten tietoja uutiskirjeen lähettämistä varten.


 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, asiakkaiden itsensä antamia yhteystietoja, kuten: nimitiedot, lähiosoite, postinumero, ja –toimipaikka ja maa.


 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Henkilön oma ilmoitus puhelimitse, sähköpostilla tai ennakkotilauslistan kautta (tilauksen teon yhteydessä).


 1. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
   Henkilötietoja ei luovuta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.


 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä anneta muille kuin yhdistyksen ja painopaikan työntekijöille rekisterin tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti.


 1. HENKILÖTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN/POISTAMINEN
  Asiakkaiden tiedot voidaan poistaa uutiskirjeen osoiterekisteristä henkilön pyynnöstä (puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostilla ) tai yhteystiedon tarpeettomuuden tai osoitetietojen vanhentumisen vuoksi (Postin palautukset).